Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kalinowski Ziemowit
Ziemowit Andrzej Kalinowski
ur. w 1966 roku w m. Myślenice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 133/2017

Biogram

Student historii Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie. Związany z podziemnymi strukturami Niezależnego Zrzeszenia Studentów działającymi na uczelni. Od 1988 r. współzałożyciel i członek redakcji drugoobiegowego pisma „Legion”, wydawanego przez NZS WSP. Począwszy od 1988 r. członek Organizacji Studenckiej Konfederacji Polski Niepodległej. Uczestnik manifestacji, kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 
W 1989 r. zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego w Myślenicach.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN