Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Wróblewski Krzysztof

Krzysztof Wróblewski

ur. w 1959 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 82/2022
Biogram
W październiku 1980 roku był członkiem założycielem NZS w Akademii Medycznej w Lublinie, a od października do 13.12.1981 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Komisji Uczelnianej NZS tej uczelni. Uczestniczył także w pracach redakcyjnych pisma NSZ AM „Tętno”. W 1984 r. zaangażował się w działalność Liberalno-Demokratycznej Partii Niepodległość w Lublinie, był współorganizatorem sieci druku i kolportażu. Po rewizji w jego mieszkaniu w dniu 9.12.1985 r., w wyniku której odnaleziono 14 negatywów z tekstem nielegalnego, drukowanego w Lublinie, pisma „Niepodległość” oraz znacznych ilości biuletynów sygnowanych przez NSZZ „Solidarność”, został zatrzymany i osadzony w areszcie Śledczym. 31.07.1986 r. został zwolniony z aresztu na mocy orzeczenia Sądu Rejonowego w Lublinie, który tego samego dnia umorzył postępowanie karne  na podstawie ustawy z 17.07.1986 r. o amnestii. W 1987 roku Krzysztof Wróblewski, jako działacz DLP „Niepodległość”, objęty był kontrolą operacyjną w ramach akcji „Zorza”, w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Lublinie. Ponadto poddany był inwigilacji przez osobowe źródła informacji w miejscu pracy w Katedrze i Zakładzie Medycyny Sądowej AM w Lublinie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej