Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jentys Grażyna

Grażyna Janina Jentys

ur. w 1947 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
W 1976 r. sporządziła anonimowy list do Nadzwyczajnej Komisji Konstytucyjnej Sejmu wyrażający protest przeciwko planowanym zmianom w Konstytucji PRL. 1 maja 1983 r. została zatrzymana przez funkcjonariuszy Komendy Dzielnicowej MO Ochota za wznoszenie wrogich okrzyków, niosła również flagę z napisem „Solidarność”. 
W latach 1983-1986 przygotowywała diapozytywy oraz dostarczała środki chemiczne potrzebne do sitodruku i ciemni fotograficznej na potrzeby podziemnej poligrafii.
Była członkiem Duszpasterstwa Ludzi Pracy Warszawa-Mokotów. Organizowała pomoc materialną dla rodzin osób aresztowanych i prześladowanych. Była jedną z organizatorek spotkań z liderami „Solidarności” na terenie Wilanowa. Kolportowała niezależne wydawnictwa oraz uczestniczyła w manifestacjach na terenie Warszawy.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • oświadczeń świadków