Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Bernard Chrapiński

ur. w 1965 roku w m. Brodnica
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2020
Biogram
Pan Bernard Chrapiński jako uczeń Technicznych Zakładów Naukowych w Dąbrowie Górniczej włączył się w działalność opozycyjną poprzez roznoszenie ulotek. Prowadził kolportaż na terenie Śląska i Zagłębia. Następnie, jako członek grupy oporu „Polska Walcząca Solidarność”, zajmował się produkowaniem matryc oraz znaczków „Solidarności”, wykonywał napisy na murach nawołujące do uwolnienia więźniów politycznych. Dyrekcja szkoły początkowo szykanowała Pana Chrapińskiego poprzez obniżanie stopni, następnie podjęto decyzję o zawieszeniu w prawach ucznia i wyrzuceniu go ze szkoły. 
Pan Chrapiński angażował się w tworzenie, a następnie działania Duszpasterstwa Ludzi Pracy na terenie Zagłębia. Uczestnik Mszy za Ojczyznę, brał udział w pielgrzymkach ludzi pracy, w obchodach niepodległościowych i  rocznicowych. 
Grupa „Solidarności”, w której był zaangażowany, współpracowała z działaczami Tymczasowej Komisji Koordynacyjnej „Solidarność” Zagłębia Dąbrowskiego zajmującymi się kolportażem nielegalnych wydawnictw. W 1986 r. podjął współpracę z grupą oporu w ramach „Solidarności” powstałej w kopalni Wesoła, współtworzył Komitet Obywatelski „Solidarność” Mysłowice przed wyborami 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków