Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Bełz Tadeusz

Tadeusz Bolesław Bełz

ur. w 1950 roku w m. Gorzów Wielkopolski
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 300/2012
Biogram
Był jednym z organizatorów Komitetu Założycielskiego NSZZ „Solidarność” przy Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjnych w Gliwicach. Pod koniec sierpnia 1980 r. podczas kilkugodzinnego protestu na terenie zakładu pracy został przewodniczącym Komitetu Strajkowego. Należał również do Polskiej Partii Demokratycznej powołanej w lipcu 1981 r., która zaniechała działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. Ponadto przewodniczył grupie zajmującej się kolportażem nielegalnych wydawnictw m.in. „Manifestacji Gliwickiej”, która weszła w skład Gliwickiej Delegatury RKW NSZZ „Solidarność” Regionu Śląsko-Dąbrowskiego, powołanej 13 grudnia 1981 r. Zajmował się drukowaniem oraz produkcją urządzeń drukarskich. W sierpniu 1982 r. uczestniczył w instalowaniu nadajnika radiowego Gliwickiej Delegatury. Był również wytwórcą półmetrowych pieczęci z napisami „Solidarność Żyje”, którymi w nocy z 8 na 9 października 1982 r. ostemplowano 150 autobusów w gliwickiej zajezdni autobusowej. Ponadto w 1983 r. współtworzył gliwicką strukturę „Solidarności Walczącej”, w ramach której zajmował się organizacją druku oraz kolportażem pism wydawanych przez ww. ugrupowanie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN