Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Edward Lisek

ur. w 1942 roku w m. Kraśnik
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2018
Biogram
Był jednym z najaktywniejszych działaczy na rzecz tworzenia ogniw Solidarności Wiejskiej na terenie woj. lubelskiego, zwłaszcza w gminie Kraśnik. Pełnił funkcję przewodniczącego Gminnej Komisji NSZZ „Solidarność” RI w Kraśniku. Jako przedstawiciel terenu Kraśnika uczestniczył w strajku w Rzeszowie. Był także reprezentantem Lubelszczyzny na Zjeździe Solidarności Wiejskiej w dniu 18.02.1981 r. i uczestniczył w zjeździe zjednoczeniowym w Poznaniu w dniach 8-9 marca 1981 roku. W dniu 18.02.1981 roku zorganizował wyjazd ok. 100 rolników z okolic Kraśnika do Warszawy, przed Sąd Najwyższy, na rejestrację Solidarności Wiejskiej. Po wprowadzeniu stanu wojennego, mimo przeprowadzenia z nim rozmowy ostrzegawczej, w ramach akcji „Klon”, włączył się w organizowanie struktur podziemnych „Solidarności” RI. Zaangażowany był w kolportaż wydawnictw sygnowanych przez „Solidarność” i innej literatury bezdebitowej, brał udział w akcjach ulotkowych, zbierał składki na „S” RI i organizował nielegalne spotkania. Wielokrotnie wypowiadał się publicznie, krytycznie, o działaniach władz i dążył do reaktywowania „Solidarności”. W trakcie wyborów do Zarządów Spółdzielni Kółek Rolniczych. agitował, aby do zarządów tych wybierać byłych członków i działaczy „Solidarności” RI, co dawałoby możliwości tworzenia samorządności wiejskiej na bazie „Solidarności”, w 1985 r. zachęcał do bojkotu wyborów. Współorganizował i aktywnie uczestniczył w uroczystościach religijno-patriotycznych. Zaangażowany był w działalność Duszpasterstwa Rolników, skupiającego większość czołowych aktywistów b. NSZZ RI „S”. Organizował pielgrzymki rolnikówna na uroczystości dożynkowe na Jasnej Górze m.in. w dniach 6-7 września 1986 r. i aktywnie w nich uczestniczył.  W kwietniu 1989 r. zaangażował się w akcję protestacyjną rolników. Z powodu jego działalności wielokrotnie (w 1982r. , 1983 r., 1984 r. i 1985 r.) prowadzono z nim rozmowy ostrzegawcze oraz dokonywano przeszukań w miejscu zamieszkania. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej