Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Bądkowski Leszek
Leszek Mieczysław Bądkowski
ur. w 1920 roku w m. Toruń
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 361/2015

Biogram

Lech Bądkowski brał udział w wojnie obronnej w 1939 r., następnie był żołnierzem Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Pisarz, dziennikarz, eseista, był działaczem Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego oraz Związku Literatów Polskich znanym z postaw i działań opozycyjnych.
W 1968 r. był inicjatorem oświadczenia grupy pisarzy z gdańskiego Oddziału ZLP, w którym wyrażano poparcie dla protestów studenckich. W trakcie strajków w sierpniu 1980 r. był inicjatorem listu poparcia dla strajkujących wystosowanego przez gdański Oddział ZLP. Został członkiem Prezydium i rzecznikiem prasowym Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego w Stoczni Gdańskiej, był sygnatariuszem Porozumień Sierpniowych. Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W 1981 r uczestniczył w I Krajowym Zjeździe Delegatów. W tymże roku był współzałożycielem i przewodniczącym Klubu Myśli Politycznej im. Konstytucji 3 Maja w Gdańsku.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej