Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Głuszkiewicz Janusz

Janusz Klemens Głuszkiewicz

ur. w 1947 roku w m. Nowe Miasto n. Pilicą
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 562/2019
Biogram
Pracował w Przedsiębiorstwie Państwowym Stacje Radiowe i Telewizyjne. Był przewodniczącym NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Utrzymywał kontakty z działaczami Regionu Mazowsze oraz został delegatem na zjazd Regionu. Był jednym z organizatorów planowanych przez Związek akcji protestacyjnych i strajków w miejscu pracy. Redagował teksty do czasopisma sygnowanego przez NSZZ „Solidarność” pt. „Na łączach”, które rozprowadzał wśród pracowników PP Stacje Radiowe i TV. 
Dnia 13 grudnia 1981 r. funkcjonariusze SB przeprowadzili z nim rozmowę ostrzegawczą, podczas której nie podpisał zobowiązania o zaprzestaniu działalności opozycyjnej. Dnia 17 grudnia 1981 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Warszawie Białołęce, skąd został zwolniony 31 marca 1982 r. Po wyjściu z internowania nie zaprzestał działalności. W maju 1982 r. uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym w kościele na warszawskim Grochowie, które miało na celu przygotowanie do strajku w dniach 12-13 maja 1982 r. W latach 1982-1984 był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej