Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Lackorzyński Leszek

Leszek Lackorzyński

ur. w 1941 roku w m. Hrubieszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 45/2020
Biogram
Od 1976 r. do 1983 r. pełnił funkcję wiceprokuratora Prokuratury Rejonowej w Gdańsku. W 1981 r. był przewodniczącym Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” przy Prokuraturach Okręgu Gdańskiego oraz członkiem Prezydium Sekcji Krajowej Pracowników Prokuratury NSZZ „Solidarność”. Dnia 14 grudnia 1981 r. z powodu kontynuowania działalności w „Solidarności” zostało wszczęte wobec niego postępowanie dyscyplinarne. W marcu 1982 r. został zawieszony w czynnościach służbowych, a 31 stycznia 1983 r. – zwolniony z pracy. Dopiero 1 października 1983 r. został zatrudniony jako radca prawny w Kurii Biskupiej w Gdańsku. Od marca 1980 r. do 1988 r. udzielał porad prawnych w komisji charytatywnej dla osób represjonowanych przy kościele św. Brygidy w Gdańsku. Napisał około pięciu tysięcy skarg, zażaleń, odwołań i petycji. Angażował się w działalność opozycyjną, współpracował z zakonspirowanymi strukturami NSZZ „Solidarność”. W dniu 15 października 1985 r. funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej dokonali przeszukania jego mieszkania, w wyniku którego zarekwirowano liczne wydawnictwa i ulotki drugoobiegowe.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej