Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Surowiecka Janina

Janina Surowiecka

ur. w 1953 roku w m. Brzesko
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 194/2018
Biogram
Pracownik Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego w Brzesku. Zaangażowana w powstanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodnicząca Komisji Zakładowej związku.
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 14 grudnia 1981 r. internowana. Osadzona w ośrodkach internowania w Nisku i Gołdapi. Zwolniona w dniu 29 kwietnia 1982 r. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej