Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kenic Janusz

Janusz Kazimierz Kenic

ur. w 1947 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 58/2015
Biogram
Brał udział w strajkach studenckich w 1968 r. W 1969 r. został członkiem organizacji niepodległościowej „Ruch”, w ramach której uczestniczył w akcjach ekspropriacyjnych, mających na celu zdobycie narzędzi technicznych (maszyn do pisania , powielaczy) umożliwiających prowadzenie nielegalnej działalności wydawniczej grupy. Z tego tytułu w okresie od 30 czerwca 1970 r. do 31 marca 1971 r. zastosowano wobec niego areszt tymczasowy. W dniu 13 września 1971 r. został skazany na  1 rok i 8 miesięcy więzienia oraz 1 rok  pozbawienia praw publicznych. 
W 1976 r. Janusz Kenic został powołany na ćwiczenia wojskowe, które odbył w okresie od 19 czerwca do 26 lipca tego roku w JW. 1013 w m. Budowo. 
Na początku lat. 80. zaangażował się w tworzenie struktur  „Solidarności” w miejscu pracy-fabryce „Elta” w Łodzi i wszedł w skład Prezydium Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” Ziemi Łódzkiej. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, ukrywając się do grudnia 1982 r. podął próbę odbudowy struktur „Solidarności” Ziemia Łódzka. Organizował pomoc dla rodzin osób internowanych, pełnił funkcję łącznika miedzy działaczami „Solidarność” i Kurią Biskupią. W 1983 r. wyemigrował do Szwecji. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej