Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Handerski

ur. w 1953 roku w m. Chełm
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 372/2016
Biogram
Od chwili powstania NSZZ „Solidarność” na terenie Przedsiębiorstwa Państwowej Komunikacji Samochodowej w Chełmie aktywnie zaangażował się w działalność tego związku. Pełnił funkcję przewodniczącego KZ NSZZ „Solidarność” w Oddziale II PKS. Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaniechał prowadzenia działalności związkowej i politycznej. Zaangażowany był w zbieranie składek pieniężnych na kontynuowanie działalności oraz wydawanie podziemnych biuletynów, a także w zbiórki na pomoc rodzinom internowanych. Aktywnie uczestniczył także w kolportażu wydawnictw bezdebitowych. Z powodu działalności w nielegalnych strukturach NSZZ „Solidarność” w 1984 r.  toczyło się wobec Adama Handerskiego postępowanie prokuratorskie. Wobec w/w zastosowano środek zapobiegawczy – dozór MO od 21.05.1984 r. z obowiązkiem meldowania się raz w tygodniu w Komendzie MO w Chełmie. Sprawę zakończono skierowaniem oskarżenia do Sądu Rejonowego w Chełmie. Na mocy amnestii postępowanie karne umorzono. Adam Handerski utrzymywał kontakty z innymi działaczami podziemnej „Solidarności”, był współorganizatorem i aktywnym uczestnikiem uroczystości i manifestacji religijno-patriotycznych w Chełmie. Był inwigilowany, a w jego mieszkaniu przeprowadzano przeszukania.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej