Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Błaszczak Anna
Anna Błaszczak
ur. w 1944 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019

Biogram

Była zatrudniona w Ministerstwie Przemysłu Chemicznego i Lekkiego w Warszawie jako pracownik powielarni. W ramach działalności opozycyjnej drukowała nielegalne wydawnictwa i ulotki „Solidarności”. 12 marca 1985 r. została zatrzymana i tymczasowo aresztowana 14 marca 1985 r. pod zarzutem, że w okresie od listopada 1984 r. do 12 marca 1985 r. jako kierownik powielarni w MPCHiL w Warszawie przekroczyła uprawnienia i korzystała z urządzeń powielarni oraz wykonywała usługi poligraficzne i introligatorskie w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. W areszcie przebywała do 9 września 1985 r. Została skazana na 6 miesięcy pozbawienia wolności i karę grzywny.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej