Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Adam Krajewski

ur. w 1965 roku w m. Bolesławiec
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 38/2022
Biogram
Pan Adam Krajewski na początku 1985 r. nawiązał kontakt z głównymi działaczami bolesławieckiego podziemia solidarnościowego. Od 1985 r. Pan Adam Krajewski w swoim prywatnym mieszkaniu prowadził punkt biblioteczny podziemnych wydawnictw, z którego korzystali działacze bolesławieckiej opozycji. Działalność grupy zajmującej się kolportażem wydawnictw niezależnych, w skład której wchodził Pan Adam Krajewski, była prowadzona do 1989 r. i obejmowała zasięgiem całe obecne osiedle Staszica w Bolesławcu. Pan Adam Krajewski współpracował z Tajną Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność” na terenie Zielonogórskich Zakładów Eksploatacji Kruszywa w Bolesławcu. W latach 1988-1991 Pan Adam Krajewski działał w Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Bolesławiec, pełniąc funkcję zastępcy przewodniczącego. Brał również udział w akcjach organizowania składek, celem wspomagania finansowego rodzin represjonowanych działaczy. Był członkiem Tajnej Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej w Bolesławcu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków