Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olszak Zbigniew

Zbigniew Piotr Olszak

ur. w 1949 roku w m. Lubań
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 170/2018
Biogram
Pan Zbigniew Olszak, zatrudniony jako starszy projektant w Biurze Projektowo-Konstrukcyjnym Stoczni Gdańskiej im. Lenina, w sierpniu 1980 r. uczestniczył w strajku w swoim miejscu pracy jako członek Komitetu Strajkowego.  Od września 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. W związku zajmował stanowisko wiceprzewodniczącego Komisji Wydziałowej. 
W dniu 11.10.1982 r. brał udział w strajku w Stoczni Gdańskiej, będącym wyrazem sprzeciwu wobec delegalizacji NSZZ „Solidarność”, za co tego samego dnia został aresztowany. Orzeczeniem  z 13.11.1982 r. Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie m. Gdańska skazało Pana Zbigniewa Olszaka na 3 miesiące pozbawienia wolności. W wyniku apelacji Sąd Rejonowy w Gdańsku wyrokiem z 16.11.1982 r. zmniejszył okres odbywania kary do 1 miesiąca. W poczet tejże kary zaliczono Panu Zbigniewowi Olszakowi okres aresztu tymczasowego od 11.10.1982 r. do 16.11.1982 r. 
Ponadto Pan Zbigniew Olszak w latach 1982-1989 był członkiem Tymczasowej Komisji Zakładowej w Stoczni Gdańskiej, gdzie zajmował się redakcją pisma „Rozwaga i Solidarność” oraz współredagowaniem dokumentów TKZ.  
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej