Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jażdżewska Ewa

Ewa Jażdżewska

ur. w 1947 roku w m. Gdynia
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 308/2021
Biogram
Ewa Jażdżewska, zatrudniona w Rejonowym Urzędzie Telekomunikacji (RUT) w Gdyni,  w dn. 17.12.1972 r. wzięła udział w składaniu kwiatów na wiadukcie nieopodal przystanku SKM Gdynia Stocznia. Z tego powodu była rozpracowywana w ramach sprawy obiektowej dotyczącej zabezpieczenia operacyjnego RUT, prowadzonej przez Wydział II KWMO/WUSW w Gdańsku w okresie od 30.06.1963 r. do 22.12.1975 r. 

We wrześniu 1980 r. została członkiem NSZZ „Solidarność” w Kombinacie Budowlanym w Gdyni, gdzie weszła w skład Komisji Zakładowej oraz zajmowała się redagowaniem biuletynu informacyjnego.  Po ogłoszeniu stanu wojennego należała do podziemnych struktur „S”, w których działała w latach 1983-1987. W miejscu pracy kolportowała wydawnictwa bezdebitowe. W 1982 r. dokonano rewizji w jej mieszkaniu, od 1984 r. zorganizowano w nim punkt przerzutowy prasy podziemnej. 

W okresie od 28.11.1986 r. do 29.04.1988 r. Ewa Jażdżewska była inwigilowana przez Referat V SB w Gdyni w ramach sprawy operacyjnego rozpracowania krypt. "Grupa" jako aktywny członek nielegalnych struktur "S" w latach 1983-1987 w Gdyni. Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej