Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szatkowska Stanisława
Stanisława Szatkowska
ur. w 1944 roku w m. Krzyszkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018

Biogram

Zatrudniona w Nowotarskich Zakładach Przemysłu Skórzanego „Podhale” w Nowym Targu. Jesienią 1980 r. zaangażowana w powołanie struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Członkini Komisji Zakładowej związku. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego w podziemnych strukturach „Solidarności”. Zaangażowana w organizację pomocy dla osób represjonowanych, uczestniczka zbiórek pieniężnych. Kolporterka wydawnictw drugoobiegowych. W miejscu pracy przez okres obowiązywania stanu wojennego publicznie nosiła znaczek „Solidarności”, za co była karana dyscyplinarnie, finansowo oraz zmianą miejsca wykonywania pracy. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN