Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Olejniczak  Iwona

Iwona Wiktoria Olejniczak

ur. w 1948 roku w m. Skierniewice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Działała w NSZZ „Solidarność” w Zakładach Transformatorów Radiowych T-19 „Zatra-Unitra” w Skierniewicach. W 1981 r. uczestniczyła w zjeździe regionalnych Komitetów Obrony Więzionych za Przekonania, a na terenie zakładu pracy rozwiesiła plakaty informujące o istnieniu w Polsce instytucji więźnia politycznego. Z powodu prowadzonej działalności została internowana. Od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. przebywała w ośrodkach odosobnienia w Łowiczu, Olszynce Grochowskiej i Gołdapi. Po powrocie do Skierniewic trzykrotnie zwalniano ją z pracy oraz objęto zastrzeżeniem wyjazdów za granicę do 20.12.1983 r. W latach 1983–1984 podlegała inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN