Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marek Sołśnia

ur. w 1956 roku w m. Nowe Batorowo
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 336/2021
Biogram
Pan Marek Sołśnia brał czynny udział w strajku mającym miejsce w Radomiu w dniu 25.06.1976 r. Bezpośrednią przyczyną protestu była zapowiedziana dzień wcześniej w Sejmie PRL przez premiera Piotra Jaroszewicza drastyczna podwyżka cen artykułów żywnościowych. Wówczas w  Radomiu, Ursusie i Płocku doszło do pochodów i demonstracji, zakończonych starciami z Milicją Obywatelską. Pan Marek Sołśnia, w związku z udziałem w demonstracji został zatrzymany, a sprawę przeciwko niemu skierowano w trybie przyspieszonym do Kolegium ds. Wykroczeń przy Prezydencie miasta Radomia, które orzekło karę dwóch miesiący aresztu i 500 zł nawiązki za zakłócanie porządku publicznego. Pan Marek Sołśnia został osadzony w Areszcie Śledczym w Radomiu, a dwa dni później przewieziony do Aresztu Śledczego w Białymstoku. W dniu 15.07.1976 r. ponownie przewieziono go do Aresztu Śledczego w Radomiu. Decyzją Komisji Orzecznictwa do Spraw Wykroczeń przy Wojewodzie Radomskim uchylono orzeczenie Kolegium ds. Wykroczeń i nakazano natychmiastowe zwolnienie osadzonego z aresztu. Pan Marek Sołśnia był pozbawiony wolności w okresie od 25.06 do 31.07.1976 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej