Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Grzegorz Baziur

ur. w 1964 roku w m. Choszczno
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 460/2018
Biogram
W latach 1982-84 organizator kilkudziesięcioosobowej grupy uczniów szkół średnich i studentów, działającej na terenie Choszczna, która występowała pod nazwami Związek Walki Młodych, Klub Naszej Przyszłości, Konfederacja Demokratyczna Rzeczypospolitej Polskiej, Wolny Związek Demokratów, Polska Organizacja Niepodległościowa. Grupa prowadziła działalność samokształceniową w zakresie nauczania historii Polski i elementów wyszkolenia wojskowego. Propagowano idee piłsudczykowskie. Sporządzano napisy na murach, kolportowano ulotki, czytano prasę drugoobiegową. 
Zagrożony aresztowaniem w grudniu 1984 r. ujawnił swą działalność na mocy przepisów amnestyjnych.
Działacz harcerski, twórca 1 Choszczeńskiej Drużyny Harcerskiej „Cichociemni” im. Mjr. Jana Piwnika ps. „Ponury”, w której codzienną działalność organizacyjną i wychowawczą prowadzono według wzorców harcerstwa międzywojennego, opartego o pierwotne idee skautowskie. Drużyna została rozwiązana w 1985 r. po utworzeniu przy niej  ośrodka Duszpasterstwa Harcerek i Harcerzy  
Od 1985 r. związany z Konfederacją Polski Niepodległej.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN