Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Żyłka Zygmunt

Zygmunt Tomasz Żyłka

ur. w 1941 roku w m. Bażanówka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 173/2023
Biogram
Zygmunt Żyłka jako lekarz chirurg zatrudniony w Szpitalu Miejskim w Sanoku był aktywnym działaczem Międzyzakładowej Komisji Koordynacyjnej NSZZ „Solidarność” w Sanoku oraz przewodniczącym Klubu Inteligencji Katolickiej w Sanoku. Po wprowadzeniu stanu wojennego przedostał się na teren zakładu „Stomil” Sanok, gdzie wszedł w skład komitetu strajkowego. W dniu 15.12.1981 r. został zatrzymany i internowany w Ośrodku Odosobnienia w Uhercach, gdzie przebywał do 26.01.1982 r. Po zwolnieniu z internowania nadal wspierał działania opozycyjne uczestnicząc w organizowanych przez podziemną „Solidarność” w Sanoku obchodach patriotycznych rocznic 3 maja i 11 listopada.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    •  G Wołk, Ośrodki odosobnienia w Polsce południowo – wschodniej 1981-1982, Rzeszów 2009
    •  Z dziejów Solidarności podkarpackiej 1980-1990, red. B. Adamski, Krosno 1992
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN