Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Czajkowski Andrzej

Andrzej Krzysztof Czajkowski

ur. w 1949 roku w m. Elbląg
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 19/2015
Biogram
Andrzej Czajkowski pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładach Armatury Samochodowej „Polmo” w Elblągu. W latach osiemdziesiątych aktywnie uczestniczył w działaniach elbląskiego podziemia solidarnościowego. Po wprowadzeniu stanu wojennego zorganizował i przeprowadził akcję zbierania składek pieniężnych dla pracownicy „Polmo”, której mąż został internowany. W okresie lipiec-październik 1982 r. zajmował się kolportażem wydawnictw bezdebitowych (m.in. tytułów „Zwyciężymy” i „Tygodnik Mazowsze”) na terenie zakładu pracy. Z tego powodu został na dwie doby zatrzymany przez MO w dniu 16 lutego 1983 r. Postępowanie w tej sprawie zostało umorzone przez Sąd Marynarki Wojennej na mocy ustawy o amnestii. W latach 1983-1986 zastrzeżono mu wyjazd za granicę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
  • publikacji:
    • NSZZ „Solidarność” 1980-1989. Tom 3: Polska Północna
    • Zarys historii NSZZ „Solidarność” Regionu Elbląskiego (1980-1989)
    • Wokół elbląskiej „Solidarności”. Dokumenty
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN