Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Berezowski Andrzej

Andrzej Mikołaj Berezowski

ur. w 1951 roku w m. Zaklików
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 359/2015
Biogram
Andrzej Mikołaj Berezowski w latach 1979-1986 pracował w Zespole Opieki Zdrowotnej w Janowie Lubelskim. Od września 1980 r. należał do KZ NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy, a następnie wszedł w skład Zarządu Regionu NSZZ „Solidarność” Ziemia Sandomierska.
Od 13 grudnia 1981 r. do 8 stycznia 1982 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu k. Rzeszowa. Po zwolnieniu z internowania w latach 1983-1987 prowadził obozy sportowe dla młodzieży, w ramach których organizowano również spotkania z działaczami politycznymi i historykami. Współpracował ponadto z Duszpasterskim Ośrodkiem Kultury Chrześcijańskiej działającym przy parafii Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli. 
W latach 1987-1989 przebywał na emigracji, a po powrocie do kraju włączył się w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Stalowej Woli.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1981-1982, 1983-1985 oraz w 1988 roku. Objęty był zastrzeżeniem wyjazdów zagranicznych w latach 1982-1983, wniesionym przez Wydział III SB KWMO w Tarnobrzegu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej