Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kunicka Ewa

Ewa Magdalena Kunicka

ur. w 1941 roku w m. Warszawa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 84/2019
Biogram
Była zatrudniona jako lekarz w Stołecznej Stacji Krwiodawstwa, następnie w Instytucie Hematologii. Od 1980 r. współuczestniczyła w organizowaniu struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. W 1981 r. brała udział w Krajowym Zjeździe NSZZ „Solidarność”. Aktywnie udzielała się w pracach Sekcji Branżowej Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność” Region Mazowsze. Była członkiem Prezydium Komisji Koordynacyjnej Służby Zdrowia oraz kierownikiem Ośrodka Informacji Służby Zdrowia Regionu Mazowsze. Utrzymywała kontakty z internowanymi, osobami zatrudnionymi w Zarządzie Regionalnym NSZZ „S” Mazowsze oraz Radiem „Solidarność”. Zajmowała się kolportażem ulotek. Była łącznikiem do spraw organizacji transportu nielegalnych publikacji karetką pogotowia. 25 sierpnia 1982 r. przeprowadzono z nią rozmowę operacyjno-ostrzegawczą. Kolejnej rozmowy uniknęła z uwagi na nagle pogorszenie stanu zdrowia. W 1984 r. nadal prowadziła dyskusje polityczne z byłymi członkami NSZZ „Solidarność”. W 1985 r. zaprzestała działalności ze  względów osobistych, z uwagi na opiekę nad dzieckiem.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej