Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Martyniak Wacław

Wacław Józef Martyniak

ur. w 1936 roku w m. Zakopane
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 652/2011
Biogram
Dyżurny ruchu na stacji Polskich Kolei Państwowych w Zakopanem. Jesienią 1980 r. inicjator powołania struktur NSZZ „Solidarność” w miejscu pracy. Przewodniczący komitetu założycielskiego związku, a następnie przewodniczący Komisji Zakładowej „Solidarności” pracowników stacji kolejowej w Zakopanem. Zastępca przewodniczącego Miejskiej Komisji Koordynacyjnej „Solidarności” w Zakopanem.
Po wprowadzeniu stanu wojennego w dniu 15 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Rzeszowie – Załężu, przy czym w związku ze stanem zdrowia od lipca 1982 przebywał w szpitalu w Rzeszowie. Zwolniony z internowania w dniu 27 września 1982 r., przy czym decyzję o uchyleniu internowania wręczono mu w dniu 2 października 1982 r. w szpitalu. 
Po uwolnieniu i powrocie do pracy na kolei został przeniesiony do Poronina. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN