Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Kępa Tomasz

Tomasz Romuald Kępa

ur. w 1966 roku w m. Lublin
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 235/2024
Biogram
W latach 1985-1989 uczestniczył w druku i kolportażu prasy i książek drugoobiegowych w Lublinie. Od 1985 roku był zaangażowany w działania Duszpasterstwa Akademickiego przy kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Narutowicza 4 w Lublinie i Ruchu Młodzieży Niezależnej “Świt”, organizacji zajmującej się kolportażem ulotek i wydawnictw bezdebitowych oraz wydawaniem własnych niezależnych publikacji. Tomasz Kępa dostarczał papier do ich druku, w którym także uczestniczył. W 1987 r. zaangażował się w działalność powołanego z inicjatywy Dariusza Wójcika z KPN wydawnictwa “Sigillum” i wraz z Piotrem i Jerzym Gawryszczakami drukował broszury, książki drugoobiegowe, znaczki KPN Lublin. W 1988 roku aktywnie współpracował z KPN, NZS KUL i NZS UMCS. W dniach 6-10 maja 1988 roku brał udział w proteście studentów tzw. Sittingu na schodach KUL w sprawie poparcia dla robotników strajkujących w Nowej Hucie i Stoczni Gdańskiej im. Lenina.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków