Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Hereźniak Włodzimierz

Włodzimierz Marceli Hereźniak

ur. w 1954 roku w m. Zabrze
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 73/2014
Biogram
Pan Włodzimierz Hereźniak w latach 1982-1989 prowadził zagrożoną odpowiedzialnością karną działalność opozycyjną, której celem było odzyskanie niepodległości i suwerenności przez Polskę.   
Był działaczem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego "Solidarność  w Instytucie Metali Nieżelaznych w Gliwicach, tam współtworzył struktury zakładowe w roku 1980. 
Po ogłoszeniu stanu wojennego w grudniu 1981 r. kontynuował działalność w nielegalnych strukturach podziemnej "Solidarności". 
W sierpniu 1988 r. współorganizował strajk w Kopalni Węgla Kamiennego Knurów, którego celem było poparcie postulatów wysuniętych przez strajkujących górników w Kopalni Węgla Kamiennego „Manifest Lipcowy” w Jastrzębiu-Zdroju.
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków