Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Łyszczak Stefan

Stefan Franciszek Łyszczak

ur. w 1951 roku w m. Nowa Sól
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 543/2015
Biogram
Stefan Łyszczak od września 1980 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Ostrowskim Przedsiębiorstwie Budownictwa Ogólnego w Ostrowie Wielkopolskim. W okresie 13–24.12.1981 r. był internowany w Ośrodku Odosobnienia w Ostrowie Wielkopolskim. W stanie wojennym zajmował się kolportażem nielegalnych wydawnictw i pomocą dla represjonowanych. 13.05.1982 r. został zatrzymany za zorganizowanie strajku w przedsiębiorstwie (śledztwo w tej sprawie umorzono), a następnego dnia dyscyplinarnie zwolniony z pracy. Od 15.05.1982 r. do 7.07.1982 r. przebywał w Areszcie Śledczym w Ostrowie Wielkopolskim i Zakładzie Karnym w Gębarzewie. W latach 1982–1986 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. W 1989 r. zainicjował powołanie Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Kaliszu.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej