Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Kempiński Czesław
Czesław Jan Kempiński
ur. w 1947 roku w m. Starachowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 410/2012

Biogram

Był działaczem NSZZ „Solidarność” od września 1980 r. Został wiceprzewodniczącym Komitetu Założycielskiego, a następnie Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Remontowo-Budowlanym w Michałowie. Uczestniczył w akcjach ulotkowych na terenie zakładu pracy. Brał udział w manifestacji mieszkańców Starachowic w dniu 31 sierpnia 1982 r., protestując przeciwko trwającemu stanowi wojennemu. Z uwagi na powyższe został ukarany grzywną przez Kolegium ds. Wykroczeń. W 1984 r. został zwolniony z pracy.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

P. Perchel, R. Adamczyk, Alfabet starachowickiej opozycji, Starachowice 2010