Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Szołoch Kazimierz
Kazimierz Szołoch
ur. w 1932 roku w m. Raciborowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 67/2018

Biogram

Pan Kazimierz Szołoch był aktywnym uczestnikiem strajku w Stoczni Gdańskiej  w grudniu 1970 r., jednym z przywódców tego strajku i członkiem komitetu strajkowego. W czasie próby zatrzymania uciekł i ukrywał się przez kilka tygodni. Jako uczestnik wydarzeń grudniowych w 1970 r. poddany został inwigilacji oraz częstym zatrzymaniom. W latach 1978-1980 r. był członkiem Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz działaczem Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. Udostępniał swój dom na spotkania konspiracyjne, współpracując m.in. z Bogdanem Borusewiczem, Andrzejem Gwiazdą, Krzysztofem Wyszkowskim i Dariuszem Kobzdejem. 18 grudnia 1978 r. pod bramą nr 2 Stoczni Gdańskiej wygłosił przemówienie z okazji rocznicy Grudnia ’70. Był współpracownikiem KSS KOR i KPN. Zajmował się kolportażem niezależnej prasy, m.in. „Robotnika”, „Robotnika Wybrzeża”, „Biuletynu Informacyjnego KSS KOR”.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności