Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Nagórski Jerzy

Jerzy Bronisław Nagórski

ur. w 1947 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 28/2016
Biogram
Jerzy Nagórski działał w strukturach NSZZ „Solidarność” w Zakładzie Doświadczalnym przy Zakładach Urządzeń Klimatyzacyjnych i Automatyki Przemysłu Lekkiego Uniprot w Łodzi, skąd został zwolniony w 1981 r. W stanie wojennym pisał teksty do pisma podziemnego „Akcja Konspiracyjna”. Jako zdeklarowany przeciwnik ustroju i władz PRL, w 1982 r. zgłosił chęć opuszczenia Polski na stałe, co przyniosło skutek w postaci zastrzeżenia wyjazdów za granicę obowiązującego aż do 1988 r. W latach 1983-1989 zaangażował się w druk pisma „Prześwit”, którego był współtwórcą. 26.10.1985 r. został aresztowany pod zarzutem sporządzania i kolportowania nielegalnych pism sygnowanych przez podziemne struktury „Solidarności”. W Areszcie Śledczym w Łodzi przebywał do 4.12.1985 r. Był uczestnikiem manifestacji ulicznych i spotkań organizowanych w kościele oo. jezuitów i kościele św. Teresy w Łodzi. W latach 1983-1988 podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN