Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Turzyński Konrad

Konrad Józef Turzyński

ur. w 1953 roku w m. Starogard Gdański
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 461/2018
Biogram
Konrad Turzyński od 1979 r. był zaangażowany się w działalność opozycyjną na terenie Torunia i Gdańska. Zajmował się redagowaniem, drukowaniem i kolportażem nielegalnych pism i ulotek. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności opozycyjnej. W okresie od 04.01.1982 r. do 11.11.1982 r. został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Potulicach i Strzebielinku.
Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność poprzez organizowanie nielegalnych spotkań, na których omawiana była sytuacja polityczna w kraju, kolportaż podziemnych wydawnictw, zbieranie podpisów pod petycjami oraz udział w akcjach plakatowych. Za powyższe był kilkukrotnie poddany przeszukaniom w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy oraz przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godzin. Utrzymywał kontakty z działaczami KSS KOR oraz b. NSZZ „Solidarność” woj. toruńskiego. Przekazywał informacje czołowym działaczom opozycji w Warszawie m.in. o „porwaniach toruńskich”.
W związku z prowadzoną działalnością inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1979-1989.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej