Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Krzyż Wolności i Solidarności
Jerzy Piotr Piechowski
ur. w 1940 roku w m. Grudziądz
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 376/2016

Biogram

Jerzy Piechowski w 1981 r., będąc pracownikiem Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, zaangażował się w działalność Zakładowego Komitetu Związkowego NSZZ „Solidarność”. Zajmował się redagowaniem, drukowaniem i kolportażem nielegalnego pisma „Iskra”.  Po wprowadzeniu stanu wojennego nie zaprzestał działalności związkowej.
Był inicjatorem zbiórki pieniędzy dla osób internowanych i ich rodzin. Jako członek Tymczasowego Prezydium Podregionu Grudziądz NSZZ „Solidarność” opublikował oświadczenie, w którym domagano się m.in. zniesienia stanu wojennego, a także zwolnienia internowanych.
W związku z prowadzoną działalnością został internowany w Ośrodku Odosobnienia w Strzebielinku w okresie od 12 maja do 30 czerwca 1982 r. Po zwolnieniu z internowania kontynuował działalność opozycyjną m.in. poprzez organizowanie spotkań byłych działaczy „Solidarności” w swoim mieszkaniu oraz kolportaż podziemnych wydawnictw. Za powyższe kilkukrotnie poddany był przeszukaniom w miejscu zamieszkania, przesłuchiwany i zatrzymywany na 48 godzin. Był  też inicjatorem strajków i manifestacji m.in. w ramach obchodów porozumień sierpniowych.
W 1987 r. zaangażował się w organizację protestu przeciwko zdjęciu tablicy z budynku Pomorskiej Odlewni i Emalierni w Grudziądzu, upamiętniającej wydarzenia akcji protestacyjnej Czerwca 76, która odbyła się na znak solidarności z robotnikami Ursusa i Radomia.
Był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w latach 1982-1988. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN