Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Dawidowicz Krzysztof
Krzysztof Jerzy Dawidowicz
ur. w 1955 roku w m. Kraków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 498/2015

Biogram

Jako student polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego związany ze Studenckim Komitetem Solidarności. Zaangażowany w redagowanie niezależnego pisma „Indeks”; publikował także w piśmie „Sygnał”. Autor tomiku poezji „Koniec kanikuły”, wydanego w drugim obiegu w 1981 r. 
Od jesieni 1980 r. członek Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Szef Komisji Kultury NZS UJ. Członek krakowskiego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego, w dniu 13 grudnia 1981 r. internowany. Osadzony w ośrodkach odosobnienia w Nowym Wiśniczu i Rzeszowie – Załężu. Zwolniony w dniu 27 maja 1982 r. 
W latach 1982-89 autor tekstów ukazujących się w pismach wydawanych w drugim obiegu „Arka” i „Puls”. Kolporter wydawnictw drugoobiegowych. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej