Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Orlik Florian

Florian Jan Orlik

ur. w 1950 roku w m. Biały Bór
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 496/2019
Biogram
Florian Jan Orlik w latach 1985-1987 był aktywnym działaczem podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” w Głogowie.
Będąc związanym z miejscowym środowiskiem kościelnym, utrzymywał kontakty z byłymi osobami internowanymi, przekazując im dary.
Zajmował się  kolportażem nielegalnej literatury. Spotykał się z osobami działającymi w opozycji do zaistniałej sytuacji politycznej, w jego mieszkaniu odbywały się zebrania oraz znajdował się punkt kontaktowy.
Należał do głogowskiego Bractwa Oblatów św. Brygidy, wspierającego różne inicjatywy wolnościowe, np. comiesięczne Msze za Ojczyznę.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej