Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Jaworski Krzysztof

Krzysztof Wiesław Jaworski

ur. w 1949 roku w m. Pruszków
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 280/2017
Biogram
Od jesieni 1980 r. był członkiem Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” w Fabryce Obrabiarek „Mechanicy” w Pruszkowie, a od 1981 r. przewodniczącym Komisji Zakładowej w tymże zakładzie. Po wprowadzeniu stanu wojennego podjął działalność w podziemnych strukturach związku. Był współorganizatorem i przewodniczącym Tymczasowej Komisji Zakładowej NSZZ „Solidarność” w FO „Mechanicy”. Drukował oraz kolportował niezależne wydawnictwa, m.in.: „Wytrwali- Gazeta Pruszkowska”, „Sektor”- Pismo Terenowego Komitetu Oporu „Solidarność” Region Mazowsze, „Bazę”- Niezależny Miesięcznik Społeczno-Polityczny Klubu Myśli Robotniczej i „Tygodnik Mazowsze”, uczestniczył w akcjach ulotkowych oraz współpracował z Prymasowskim Komitetem Pomocy Osobom Pozbawionym Wolności i ich Rodzinom przy kościele św. Marcina w Warszawie. Przed wyborami do Rad Narodowych, został zatrzymany przez patrol MO 16 czerwca 1984 r. w Pruszkowie podczas rozklejania ulotek antywyborczych. Kolegium Rejonowe do spraw Wykroczeń w Pruszkowie umorzyło sprawę 24 lipca 1984 r. na podstawie ustawy o amnestii z 21 lipca 1984 r. Dnia 10 sierpnia 1985 r. został tymczasowo aresztowany przez Prokuraturę Wojewódzką w Warszawie z powodu przynależności do podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” oraz druku i kolportażu zakazanych wydawnictw. Od 13 sierpnia 1985 r. przebywał w Areszcie Śledczym przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Pruszkowie z dnia 10 stycznia 1986 r. został skazany na 1 rok pozbawienia wolności, 3600 zł grzywny oraz pokrycie kosztów postępowania. W dniu 7 kwietnia 1986 r. Sąd Wojewódzki w Warszawie uchylił tymczasowe aresztowanie (areszt opuścił następnego dnia). Ostatecznie Sąd Najwyższy- Izba Karna w Warszawie umorzył postępowanie 23 października 1986 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej