Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Lewandowski Jan
Jan Zygmunt Lewandowski
ur. w 1933 roku w m. Rudniki
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 303/2018

Biogram

Jan Zygmunt Lewandowski prowadził działalność opozycyjną w latach 1980-1988. 
Był aktywnym członkiem NSZZ ,,Solidarność’’ i kolporterem prasy niezależnej.
Po 13.12.1981 publicznie krytykował wprowadzenie stanu wojennego. Dnia 10.05.1982 został zatrzymany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Głogowie. Z internowania zwolniono go decyzją z dnia 24.07.1982 r. 
Pomimo internowania, nie zaprzestał działalności opozycyjnej. Zaangażował się we współpracę z Komisją Wykonawczą NSZZ ,,S’’ Regionu Gorzowskiego i rozpowszechniał wydawnictwa bezdebitowe.
Do 1988 roku pozostawał pod obserwacją gorzowskiej Służby Bezpieczeństwa.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN