Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Józef Wróbel

ur. w 1952 roku w m. Błażowa
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2018
Biogram
Pan Józef Wróbel należał do opozycji antykomunistycznej w czasach PRL, działającej na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności oraz respektowania praw człowieka. 
Od września 1980 r. należał do NSZZ „Solidarność” przy Fabryce Samochodów Małolitrażowych (FSM) w Bielsku-Białej oraz pełnił funkcję przewodniczącego Koła NSZZ „Solidarność” kierowców FSM. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego działał w konspiracyjnej strukturze pod nazwą Regionalna Komisja Wykonawcza NSZZ „Solidarność” Trzeci Szereg Region Podbeskidzie, do czasu zatrzymania w dniu 29 IX 1983 r. przez Służbę Bezpieczeństwa Bielsku-Białej. Uczestniczył w produkcji i kolportażu nielegalnych wydawnictw, m.in. pt. „Bibuła” , miesięcznika „Bez Knebla”, „Solidarność Podbeskidzie”, oraz „Serwis Informacyjny” wydawane pod szyldem RKW „Trzeci Szereg”. 
W 1982 r. Pan Józef Wróbel współorganizował podziemne Radio „Solidarność” na Podbeskidziu, następnie był odpowiedzialny za nadawanie audycji radiowych , m.in. „Serwisu Informacyjnego Podbeskidzia”. W dniu 25 III 1983 r. Wydział Śledczy WUSW w Bielsku-Białej pod nadzorem  Prokuratury Wojewódzkiej w Bielsku-Białej wszczął śledztwo wobec czołowych działaczy bielskiej „Solidarności”. Podjęte w toku śledztwa czynności procesowe ujawniły, że Pan Józef Wróbel prowadził konspiracyjną działalność w nielegalnych strukturach zdelegalizowanej „Solidarności”, zajmował się drukiem i kolportażem podziemnych wydawnictw, co było podstawą do wydania w dniu 1 X 1983 r. postanowienia o tymczasowym aresztowaniu. Pan Józef Wróbel przebywał kolejno w Areszcie Śledczym w Bielsku-Białej, w Areszcie Śledczym w Katowicach i ponownie w Bielsku-Białej, skąd został zwolniony w dniu 24 VII 1984 r. na mocy ustawy o amnestii. 
W okresie 1982-184 Pan Józef Wróbel jako działacz podziemia związkowego był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa PRL.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN