Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Patora Krzysztof

Krzysztof Patora

ur. w 1952 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 416/2020
Biogram
Krzysztof Patora w październiku 1980 r. współtworzył struktury NSZZ „Solidarność” w Zakładach Urządzeń Technicznych „Uniprot” w Łodzi, a od lutego 1981 r. pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Zakładowej. Jesienią 1981 r. był przesłuchiwany w związku ze śledztwem w sprawie dostarczenia do zakładowego radiowęzła taśmy magnetofonowej z nagraniem tekstu publikowanego w piśmie „Wolny Związkowiec” (postępowanie w tej sprawie umorzono). 
14.12.1981 r. współorganizował strajk w ZUT „Uniprot”, w tym samym dniu został internowany i osadzony w Ośrodku Odosobnienia w Sieradzu. 31.12.1981 r., jako tymczasowo aresztowany, trafił do Aresztu Śledczego w Łodzi, a 21.01.1982 r. Sąd Wojewódzki w Łodzi skazał go – uznając współwinnym organizacji kilkunastogodzinnego strajku ok. 350 pracowników „Uniprotu” – na 3 lata pozbawienia wolności i utratę praw publicznych na okres 2 lat. Karę odbywał w zakładach karnych w Łodzi, Łęczycy i Hrubieszowie, skąd został zwolniony warunkowo 13.04.1983 r. wskutek ułaskawienia na mocy uchwały Rady Państwa z 5.04.1983 r. 
W latach 1981–1982 przez okres 3 miesięcy podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej