Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Marian Ackerman

ur. w 1949 roku w m. Mysłowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 136/2017
Biogram
Pan Marian Ackerman był aktywnym działaczem związkowym NSZZ „Solidarność” w KWK „Mysłowice”, gdzie pełnił funkcję wiceprzewodniczącego NSZZ „Solidarność”. 
Internowany w dn. 13 XII 1981 r. Przebywał w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Szerokiej, Uhercach, Rzeszowie i Łupkowie. 
Po zwolnieniu z internowania 22 XII 1982 r., w dalszym ciągu pozostawał w zainteresowaniu SB. Najpierw w ramach KE „Sokół” (1983-1989), a później jako jeden z figurantów SOR „Górnicy” (1989). 
Był głównym inicjatorem powstania Tymczasowej Komisji Założycielskiej NSZZ „Solidarność” pracowników KWK „Mysłowice”, zaangażowany w reaktywacje NSZZ „Solidarności” na KWK „Mysłowice”.

Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN