Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Zbigniew Ociepa

ur. w 1950 roku w m. Dziwiszów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 304/2019
Biogram
Pan Zbigniew Ociepa w latach 1980-1989 należał do NSZZ „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego „Moszczenica” w Jastrzębiu Zdroju. Brał czynny udział w strajkach górników w KWK „Moszczenica”             w Jastrzębiu Zdroju w dniach od 28 VIII do 3 XI 1980 r., następnie po wprowadzeniu stanu wojennego w dniach 13 - 15 XII 1981 r. oraz w sierpniu 1988 r. Podczas protestu na przełomie lipca i sierpnia 1980 r. wchodził w skład straży strajkowej. Z kolei w grudniu 1981 r. Zbigniew Ociepa organizował na polecenie Komitetu Strajkowego zbiórkę pieniędzy i pomoc dla aresztowanych i internowanych.
 Po 1981 r. uczestniczył w działaniach podziemnych struktur NSZZ „Solidarność” na terenie miasta Jastrzębie Zdrój, a także rozpowszechniał nielegalne wydawnictwa na terenie kopalni „Moszczenica”. 
W obliczu zmian ustrojowych w 1989 r. był zaangażowany w działalność Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w Jastrzębiu Zdroju, którego zadaniem było kierowanie lokalną kampanią wyborczą poprzedzającą wybory do Sejmu i Senatu wyznaczone na dzień 4 VI 1989 r.
Biogram opracowano na podstawie:
 • oświadczeń świadków