Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Duchań Bogdan
Bogdan Duchań
ur. w 1952 roku w m. Jarosław
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 32/2019

Biogram

Bogdan Duchań od początku 1981 r. był pracownikiem etatowym Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego (MKZ) NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie, a następnie Międzyzakładowej Komisji Regionalnej (MKR) NSZZ „Solidarność” w Rzeszowie. W 1981 r. był współorganizatorem strajku okupacyjnego w gmachu byłej Wojewódzkiej Rady Związków Zawodowych w Rzeszowie. Podczas strajku zajmował się w siedzibie MKR drukiem ulotek, odezw i komunikatów strajkowych oraz prasy związkowej. Był redaktorem serwisu informacyjnego MKR w Rzeszowie. Następnie został sekretarzem Komisji ds. Realizacji Porozumień Rzeszowsko-Ustrzyckich. Od 1981 r. był aktywnym członkiem Regionalnego Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, zaś pod koniec 1981 r. współzałożycielem Klubu Rzeczypospolitej Samorządnej Wolność-Sprawiedliwość-Niepodległość w Rzeszowie. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego internowany w Ośrodku Odosobnienia w Załężu koło Rzeszowa w okresie od 13.12.1981 r. do 29.04.1982 r. We wrześniu 1982 r. wyemigrował do USA, skąd wspierał finansowo działalność RKW "Solidarność" w Rzeszowie. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

Dodatkowe informacje:

Biogram w Encyklopedii Solidarności