Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Skowroński Janusz

Janusz Witold Skowroński

ur. w 1960 roku w m. Augustów
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 48/2012
Biogram
Od 1980 r. był członkiem NSZZ „Solidarność”. Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w podziemnych strukturach „Solidarności”. W latach 1982-1983 był rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa jako członek „grupy terrorystycznej” mającej na celu przeciwstawianie się siłom porządkowym. Był jednym z kurierów prasy podziemnej w północno-wschodniej Polsce, a także członkiem Międzyzakładowego Komitetu Organizacyjnego w Suwałkach. W związku z prowadzoną działalnością 9 września 1982 r. został zatrzymany a 11 września 1982 r. tymczasowo aresztowany. Przebywał w Areszcie Śledczym Warszawa-Mokotów. Został oskarżony o to, że „w okresie od sierpnia do 9 września 1982 r. w Warszawie będąc członkiem NSZZ „Solidarność”, którego działalność została zawieszona, nie odstąpił od tejże działalności w ten sposób, że uczestniczył w zebraniach członków, na których był omawiany ich udział w demonstracjach (...), a nadto rozlepiał w miejscach publicznych ulotki zawierające hasła stosowane przez NSZZ »Solidarność«”. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Warszawie z 30 maja 1983 r. został skazany na 8 miesięcy pozbawienia wolności. W poczet kary zaliczono okres tymczasowego aresztowania. Z uwięzienia został zwolniony 31 maja 1983 r.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN