Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Mazurek Tomasz
Tomasz Mazurek
ur. w 1963 roku w m. Gdańsk
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 515/2016

Biogram

Tomasz Mazurek prowadził działalność opozycyjną w latach 1982-1983.
Należał do tzw. Grupy małego sabotażu Terytorialno Związkowego Komitetu Samoobrony Społecznej "Solidarność" działającej na terenie Trójmiasta. Od 1982 r. produkował i kolportował nielegalne druki oraz uczestniczył w manifestacjach. W dniach 28 oraz 29 kwietnia 1982 r. usunął w Sopocie flagi wywieszone na obchody święta 1 Maja, następnie namalował na murach budynków napisy z hasłami krytyki wobec władz PRL. W dniu 25 września 1982 r. został tymczasowo aresztowany. Został zwolniony z aresztu 29 lipca 1983 r., tego samego dnia Sąd Rejonowy w Sopocie umorzył sprawę na mocy amnestii.

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej