Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Borkowski Ryszard

Ryszard Jan Borkowski

ur. w 1946 roku w m. Mieszkowice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 62/2016
Biogram
Ryszard Jan Borkowski od 1963 r. pracował jako ślusarz w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. W dniach od 18-22.12.1970 r. i 22-25.01.1971 r. brał udział w strajkach okupacyjnych w Szczecińskiej Stoczni Remontowej „Gryfia”. 
Od 1976 r. był w kontakcie z Komitetem Obrony Robotników, następnie KSS KOR. Uczestniczył w spotkaniach (m.in. z Jackiem Kuroniem), kolportował wydawnictwa KOR, KSS KOR. 
W okresie 20-30.08.1980 r. zorganizował strajk w „Gryfii”, był członkiem Komitetu Strajkowego i Międzyzakładowego Komitetu Strajkowego z siedzibą w Stoczni Szczecińskiej im. Adolfa Warskiego. Od września 1980 r. należał do „Solidarności”. W dniach 13-17.12.1981 r. uczestniczył w strajku. W dniu 18.12.1981 r. został zwolniony z pracy. Internowano go w dniu 24.12.1981 r. Początkowo był przetrzymywany w Goleniowie, a od 11.01.1982 r. w Ośrodku Odosobnienia w Wierzchowie Pomorskim. Został zwolniony w dniu 6.04.1982 r. 
W latach 1982-1986 współorganizował akcje dostarczania paczek żywnościowych dla represjonowanych i ich rodzin. Do 1985 r.  był wielokrotnie zatrzymywany na 48 i 24 godz. przed świętami narodowymi i rocznicami. Od 1989 r. organizował i brał udział w akcjach ulotkowych i plakatowych, demonstracjach. Kolportował podziemne wydawnictwa, głównie gazetki i ulotki („Tygodnik Mazowsze”, „Tygodnik Wojenny”, „CDN”, „Jedność w podziemiu”, „Obraz”, „Grot”).
Od 1989 r. w Solidarności ’80. Został przewodniczącym Komitetu Zakładowego i wiceprzewodniczącym Zarządu Regionu Pomorze Zachodnie. 
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej