Krzyż Wolności i Solidarności

Lista osób odznaczonych

Karkosz Jarosław
Jarosław Roman Karkosz
ur. w 1966 roku w m. Gliwice
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 33/2019

Biogram

Pan Jarosław Karkosz w latach 1985-1986 prowadził działalność opozycyjną w ramach Studenckiego Komitetu Oporu – struktury powołanej w Katowicach przez działaczy Niezależnego Zrzeszenia Studentów. Głównym celem tej organizacji był kolportaż nielegalnych wydawnictw wśród studentów Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz organizowanie akcji ulotkowych.
W latach 1986-1989 Pan Jarosław Karkosz  jako student Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach aktywnie działał w NZS Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W szeregach tej organizacji znany był pod pseudonimem „Karkonosz”. Uczestniczył w licznych akcjach ulotkowych oraz kolportażu nielegalnych wydawnictw, którym zajmowało się Zrzeszenie. Z ramienia katowickiego NZS pełnił funkcję głównego kuriera obsługującego skrzynki kontaktowe, przez które przekazywano pisma drugiego obiegu najczęściej do akademików zlokalizowanych w Katowicach-Ligocie, a także na poszczególne wydziały Uniwersytetu Śląskiego. W dniu 11.11.1987 r. brał udział w nielegalnej manifestacji pod katedrą Chrystusa Króla w Katowicach, zorganizowanej przez działaczy NZS i Konfederacji Polski Niepodległej, podczas której został pobity przez siły porządkowe. 
W związku z aktywnym zaangażowaniem się w działalność NZS Pan Jarosław Karkosz był inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa w Katowicach na przestrzeni lat 1988-1989. 

Biogram opracowano na podstawie:

materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej

publikacji:

„Zbuntowani. Niezależne Zrzeszenie Studentów w województwie katowickim 1980-1989”, T. Kurpierz, Katowice 2012

Dodatkowe informacje:


Katalog Biura Lustracyjnego IPN