Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Mirosław Leszek Rochna

ur. w 1954 roku w m. Bogurzyn
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 514/2013
Biogram
Mirosław Rochna został powołany na ćwiczenia wojskowe do JW. nr 1636 w Chełmnie w dniu 5 listopada 1982 r. Rozkazem nr 228  z dnia 10 listopada 1982 r. został przydzielony do 6 kompanii pontonowej. Szkolenie wojskowe rezerwistów w powyższej jednostce nie miało nic wspólnego z realizacją zadań związanych z obronnością kraju, a jedynie służyło w walce z opozycją i było dotkliwą represją polityczną wobec powołanych na ćwiczenia. Celem powołania rezerwistów na niniejsze ćwiczenia miało być odizolowanie przeciwników politycznych i nie miało oparcia w obowiązującym porządku prawnym. 
W dniu 3 lutego 1983 r. Pan Mirosław Rochna został skreślony z ewidencji, po odbyciu ćwiczeń wojskowych.
Biogram opracowano na podstawie:
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN