Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Piotr Paweł Potempa

ur. w 1960 roku w m. Piekary Śląskie
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 144/2019
Biogram
Piotr Paweł Potempa w latach 1980-1989 należał do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego „Solidarność” przy Kopalni Węgla Kamiennego "Julian” w Piekarach Śląskich. Brał czynny udział w strajkach w kopalni „Julian” w sierpniu 1980 r. oraz w grudniu 1981 r. 
Po wprowadzeniu stanu wojennego kontynuował działalność w strukturach opozycji antykomunistycznej. Organizował pomoc dla internowanych, aresztowanych i ich rodzin. W ramach represji w dniu 28 I 1982 r. został dyscyplinarnie zwolniony z pracy w KWK „Julian”. Bez zatrudnienia pozostawał do dnia 1 IV 1982 r. 
Był jednym z twórców Duszpasterstwa Ludzi Pracy, które powołano przy parafii Najświętszej Marii Panny w Piekarach Śląskich. Jako jego aktywny działacz rozprowadzał nielegalne wydawnictwa na terenie Piekar Śląskich i Radzionkowa. W ramach Duszpasterstwa odbywały się także konspiracyjne spotkania działaczy podziemia solidarnościowego, w których często uczestniczył. Ponadto organizował coroczne obchody święta „Barbórki”, na które zapraszano działaczy opozycji z całego kraju.   
Biogram opracowano na podstawie:
  • oświadczeń świadków