Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Rybarkiewicz Zbigniew

Zbigniew Andrzej Rybarkiewicz

ur. w 1948 roku w m. Łódź
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 437/2019
Biogram
Zbigniew Rybarkiewicz działał w NSZZ „Solidarność” przy Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacyjnym w Łodzi (członek Prezydium Komisji Zakładowej), był liderem Konfederacji Polski Niepodległej (szef łódzkiego Kierownictwa Akcji Bieżącej) oraz współzałożycielem łódzkiej struktury Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania. Od 1980 r. podlegał inwigilacji ze strony Służby Bezpieczeństwa. 14.12.1981 r. współorganizował strajk w MPK, podczas którego protestujący domagali się zniesienia stanu wojennego i uwolnienia internowanych członków „Solidarności”. 31.12.1981 r. został zatrzymany, a następnie aresztowany pod zarzutem zorganizowania w warunkach stanu wojennego strajku w zakładzie objętym militaryzacją. Sąd Pomorskiego Okręgu Wojskowego w Bydgoszczy  wyrokiem z 27.01.1982 r. skazał go na karę  roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Od 1.01.1982 r. do 1.07.1983 r. był osadzony w Areszcie Śledczym w Łodzi i Zakładzie Karnym w Hrubieszowie. Po opuszczeniu więzienia kontynuował działalność opozycyjną. W 1985 r. został objęty, umorzonym w 1987 r., śledztwem wszczętym w związku z podejrzeniem kierowania w latach 1984–1985 strukturami KPN i kolportażu wydawnictw bezdebitowych. W 1986 r. wyemigrował do Szwecji.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej
Dodatkowe informacje:

Katalog Biura Lustracyjnego IPN