Krzyż Wolności i Solidarności
Lista osób odznaczonych
Krzyż Wolności i Solidarności

Arkadiusz Jarzębski

ur. w 1966 roku w m. Bystrzyca Kłodzka
Odznaczenie KWiS zostało nadane postanowieniem Prezydenta RP nr 436/2019
Biogram
Pan Arkadiusz Jarzębski w latach 1982 – 1989 angażował się w działalność opozycyjną. Był członkiem Młodzieżowego Komitetu Oporu we Wrocławiu, w latach 1982-1984 współpracował m.in. z Solidarnością Walczącą oraz Ruchem Wolność i Pokój. 
W ramach podziemnej działalności gromadził oraz kolportował prasę i ulotki, wykonywał napisy na murach. Uczestniczył w nielegalnych manifestacjach oraz happeningach Pomarańczowej Alternatywy. Brał udział w spotkaniach organizacyjnych Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Był kilkukrotnie przesłuchiwany przez SB, a 25 sierpnia 1988 r. za posiadanie podziemnych druków został ukarany przez Kolegium Ds. Wykroczeń we Wrocławiu karą grzywny.
Biogram opracowano na podstawie:
  • materiałów archiwalnych Instytutu Pamięci Narodowej